PBK
Kontakt

STYRELSEN

Andy Petsonk

Ordförande

Hans Fredin

Vice ordf. o kassör

hans@fredin.se


070-614 96 00

Marianne Enestam

Sekreterare

Gunnar Kalén

Ledamot

Gunnar Iveslätt

Suppleant

g.ive@hotmail.com


072-200 39 52

Elisabet Martinsson

Ledamot

Anna Holmgren

Suppleant

SPELLEDNING

2021

Måndagar

Torsdagar

Vårtermin

Andy Petsonk, ansvarig

Marianne Enestam, ansvarig

Hösttermin

Gunnar Kalén, ansvarig

Andy Petsonk, assistent

Elisabet Martinsson, ansvarig

Marianne Enestam, assistent

E-postadress till föreningen:

info@pensionarsbadminton.se