PBK
Aktuellt

2022-01-18 Spelschema torsdagar våren 2022

Nu finns även ett alldeles färsk spelschema för torsdagar vären 2022 HÄR. Vid frågor, kontakta schemaansvarig.

2022-01-17 Kallelse till årsmöte

PBK:s årsmöte kommer att hållas onsdagen 16 februari 2022 kl. 19.00 via Zoom. Till följd av den stora smitt-spridningen och de rådande restriktionerna vågor vi inte chansa på att kunna hålla ett fysiskt mötet.


Kallelsen till mötet med dagordningen hittar du genom att klicka HÄR.


Obligatorisk anmälan till mötet görs senast 9 februari 2022 genom att klicka HÄR


Vi räknar med att verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen kommer att vara tillgängliga här på hemsidan senast 31 januari 2022.


2022-01-16 Spelschema måndagar våren 2022

Nu finns ett alldeles färsk spelschema för måndagar vären 2022 HÄR. Vid frågor, kontakta schemaansvarig.

2022-01-05 Påminnelse om anmälan till vårterminen 2022

PBK:s styrelse har idag fattat följande beslut, baserat på råd och information från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Badmintonförbundet:


 1. Terminen påbörjas som planerat med extraspel 10, 13, 17 och 20 januari samt serie- och gruppspel som börjar 24 januari respektive 27 januari. Anmälan till görs helst via DENNA LÄNK, alternativt till Gunnar Kalén, gunnarkalen@hotmail.com (måndagsspel och extraspel) eller Elisabet Martinsson, martinsson@gmail.com (torsdagsspel). Spelavgiften för serie- resp. gruppspel är 300 kr för måndags- resp. torsdagsspel. Medlemsavgiften är 250 kr för 2022. Betalning skall ske senast den 20 januari till klubbens Plusgiro-konto 477 43 35-6. Avgifter för Extraspel tillkommer (40 kr/gång, betalas på plats). I övrigt se terminsprogrammet.
 2. Om spelare som redan har anmält sig vill ångra sitt beslut går det bra fram till 13 januari för måndagsspel och till 17 januari för torsdagsspel. Om en sådan spelare redan har betalat sina spelavgifter återbetalas dessa. Efter dessa datum är anmälan bindande. Avanmälan görs med e-post till Gunnar och Elisabet, se ovan.
 3. Samtliga anmälda spelare ska skriftligen bekräfta att han/hon har tagit del av denna information samt – på heder och samvete – bekräfta att han/hon är fullvaccinerade mot covid-19 med minst två och helst tre sprutor eller lämna bevis på avrådan från vaccination av medicinska skäl. I annat fall får inte spelaren spela i PBK:s regi under våren 2022. BEKRÄFTELSE GÖRS ENDAST VIA DENNA LÄNK.
 4. Ingen spelare ska komma till hallen om han/hon visar minsta tecken till förkylning eller annat symptom eller är smittad med covid-19. Spelare som har uppvisat sådana symptom bör testa sig för att konstatera om man är smittad.
 5. Alla spelare ska i möjligaste mån byta om hemma före och efter spel i stället för att använda omklädningsrummen. Omklädningsrummen är dock fortfarande öppna.
 6. Alla spelare ska använda desinfektionsmedel på händerna regelbundet (minst varje match). Klubben ser till att desinfektionsmedel finns tillhanda vid respektive bana. Spelarena ska i möjligaste mån undvika kroppskontakt.
 7. Vid eventuell gemensam fika bör man hålla avstånd till varandra.
 8. Styrelsen kommer att bevaka förändringar i smittspridningsläget samt anvisningar från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter och vid behov meddela nya eller ändrade beslut beträffande terminens aktiviteter.


För hela styrelsen

Andy Petsonk, ordförande


2021-12-15 / Bilder från julavslutning

Nu finns bilder från julavslutningen (julunchen och Lucia) på bildsidan.


2021-12-08 / Resultat från seriespel hösten 2021


Klicka här för att se resultaten från höstens seriespel. Grattis till alla spelare.2021-12-03 / Extraspel


Hej alla medlemmar.

Om en vecka slutar höstterminen officiellt. Men ni kan ändå fortsätta spela några omgångar till om ni så vill. Medlemmarna Gunnar Kalén och Andy Petsonk ordnar nämligen Extraspel kl. 10.00-11.00 den 13:e, 16:e och 20:e december. Anmälan görs genom att följa DENNA LÄNK.

Välkommen!2021-11-28 / Styrelsen


Vi måste tyvärr meddela att HLR-demon med narkossköterskan Yvonne Haglöf är inställd. Demonstrationen skulle ha ägt rum nu på måndag 29/11 kl. 10:45 - 11:15 och på torsdag 2/12 kl. 10:45 - 11:15. Istället blir det spel som vanligt utan någon avkortning av speltiden.


Vi hoppas att demonstrationen istället kan äga rum någon gång under vårterminen.


2021-11-20 / Styrelsen


Hej alla medlemmar och prospektiva medlemmar i PBK!

Nu är det dags att anmäla sig till vårens spelverksamhet. Anmälan sker via DENNA LÄNK.

Utgångspunkten för TERMINSPROGRAMMET är att pandemin fortfarande pågår och att klubben och medlemmarna alltjämt ska följa alla särskilda lagar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bland annat att vi antar att samtliga spelare är vaccinerade samt att vi börjar lite senare och spelar något kortare tid än innan pandemin.


Spelavgiften för 1 timmes speltid under grupp- eller seriespel (10.00-11.00 eller 11.00-12.00) är 300 kr för måndags- respektive torsdagsspel. Alla medlemmar, nya som befintliga, ska även betala medlemsavgift 250 kr för hela 2022. Betalning ska ske senast torsdag den 20 januari till klubbens Plusgirokonto 477 43 35-6. Glöm inte skriva ditt namn och vilka avgifter du betalar på inbetalningen.


Det blir extraspel under fyra dagar innan grupp- och seriespel kommer igång. Avgiften för extraspel är 40 kronor per omgång och betalas på plats, kontant eller helst med Swish.


Välkommen till vårens spel!2021-11-17 / Styrelsen


PBK inbjuder alla sina medlemmar till  HLR-demo


Narkossköterskan Yvonne Haglöf från HjärtLung Botkyrka-Salem kommer att i två 30-minuterspass genomföra  demonstration av Hjärt och Lung Räddning med lite tid för praktisk övning.


Tider: Måndag 29/11 kl. 10:45 - 11:15 och torsdag 2/12 kl. 10:45 - 11:15

Plats: Badmintonstadion


Vi har lagt HLR-demon mellan första och andra passet och båda passen kortas alltså ned med 15 minuter dessa två dagar. Ni som spelar båda dagarna kan välja vilken dag som passar er bäst eller delta båda dagarna.2021-10-20 / Styrelsen


PBK inbjuder alla sina medlemmar till:


- Jullunch - 7 december kl. 13.00 på en lokal i Nacka. All information om lunchen finns här och anmälan görs antingen på lista i Badmintonhallen eller genom att trycka på denna länk. Sista anmälningsdag 22 november. Max 50 platser, först till kvarn gäller. 300 kr betalas till klubbens Plusgiro 477 43 35-6.


- Luciafirande - 9 december kl. 12.15 på Badmintonstadion. All information om Luciafirandet finns här och anmälan görs antingen på lista i Badmintonhallen eller genom att trycka på denna länk. Sista anmälningsdag 2 december. Klubben står för kostnaden.


2021-09-24 / Styrelsen


Spelschemat för torsdagar har ändrats. Två spelare har bytt plats mellan grupp 2 och 3. Dessutom har det tillkommit en ny medlem som reserv på såväl måndagar som torsdagar.
2021-09-17 / Styrelsen


Nu finns reviderade spelscheman för höstterminen 2021 för såväl måndagar som torsdagar. Det handlar om små ändringar som endast påverkar Grupp 7 på måndagar och Grupp 6 på torsdagar. Dessutom har det tillkommit några nya medlemmar som reserver.2021-09-11 / Styrelsen


Nu finns aktuella spelscheman för höstterminen 2021! Speltiden är antingen 10.00-11.00 eller 11.00-12.00.

Schemat för serie- och gruppspel på måndagar finns HÄR. Observera att Grupp 7 måste inför terminen göra upp ett eget spelschema och posta den i Badmintonhallen. Under den timme som Bana 7 inte används av Grupp 7 kan den bokas av andra medlemmar.

Schemat för gruppspel på torsdagar finns HÄR. Observera att Grupp 9 måste inför terminen göra upp ett eget spelschema och posta den i Badmintonhallen. Under den timme som Bana 9 inte används av Grupp 9 kan den bokas av andra medlemmar.


Spelavgiften är 300 kr för måndags- respektive torsdagsspel. Nya spelare samt medlemmar som inte spelade under vårterminen ska även betala medlemsavgift 125 kr för höstterminen. Betalning ska ske senast onsdag den 15 september till klubbens Plusgirokonto 477 43 35-6. Glöm inte skriva ditt namn och vilken avgift du betalar på inbetalningen.


Välkommen till höstens spel!2021-08-04 / Styrelsen


Hej alla medlemmar och prospektiva medlemmar i PBK!

Nu är det dags att anmäla sig till höstens spelverksamhet. Anmälan sker via DENNA LÄNK.

Utgångspunkten för TERMINSPROGRAMMET är att pandemin fortfarande pågår och att klubben och medlemmarna alltjämt ska följa alla särskilda lagar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bland annat att vi börjar lite senare och spelar något kortare tid än innan pandemin. Vi hoppas kunna återgå till våra gamla speltider och rutiner under våren 2022 om situationen tillåter.


Spelavgiften för 1 timmes speltid under grupp- eller seriespel (10.00-11.00 eller 11.00-12.00) är 300 kr för måndags- respektive torsdagsspel. Nya spelare samt medlemmar som inte spelade under vårterminen ska även betala medlemsavgift 125 kr för höstterminen. Betalning ska ske senast onsdag den 15 september till klubbens Plusgirokonto 477 43 35-6. Glöm inte skriva ditt namn och vilken avgift du betalar på inbetalningen.


Det blir extraspel under fyra dagar innan grupp- och seriespel kommer igång. Avgiften för extraspel är 40 kronor per omgång och betalas på plats, kontant eller helst med Swish.


Välkommen till höstens spel!


2021-04-06 / Styrelsen


Hej alla medlemmar i PBK!

 

PBK ställer in vårens spelverksamhet! Med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i Stockholmsregionen och att många av våra medlemmar ännu inte haft möjlighet att vaccineras har styrelsen i dag beslutat att avblåsa resterande verksamhet under våren. De som ändå vill spela framöver får ordna detta själva, precis som under tidigare terminer. Styrelsen bedömer att fortsätta spel i klubbens regi under rådande läge inte är i linje med gällande rekommendationer och framförallt vill vi undvika att ni blir smittade och sjuka.

 

Som tidigare meddelats har några medlemmar drabbats av Covid-19. Vi hoppas att ni som drabbats tillfrisknar snart och att vi alla kan ses på banan i höst!

 

Styrelsen fattade detta beslut ikväll av omsorg om alla medlemmar. Håll ut och följ myndigheternas rekommendationer! Styrelsen kommer att noga följa upp vad som sker framöver och meddelar er om eventuella nya eller ändrade beslut.


Vad gäller eventuell reducering/återbetalning av spelavgifter för vårterminen kan vi ännu inte ge något besked. Vi återkommer om detta!

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen för PBK


2021-01-29 / AP


En påminnelse om kommande årsmöte 17 februari kl 19.00. Anmälan sker via DENNA LÄNK alternativt till Marianne Enestam – marianne.enestam@outlook.com. Se hela kallelsen längst ner på denna sida. Alla handlingar finns HÄR.

2021-01-20 / AP


Nu finns reviderade spelscheman (version 2) för den kommande terminen VT 2021. Hoppas nu att alla ändringar är med. Kom ihåg att fixa ersättare om du av någon anledning inte kan spela någon dag. 

2021-01-13 / Styrelsen


Hej alla medlemmar,


Den 17 februari 2021 kl 19.00 är det dags för årsmötet, som denna gång hålls online via Zoom. Anmälan sker via DENNA LÄNK
alternativt till Marianne Enestam – marianne.enestam@outlook.com. Se hela kallelsen längst ner på denna sida.


Välkommen önskar styrelsen


2020-12-10 / Styrelsen


Hej alla PBK:are,


Även om det ser tufft ut för tillfället hoppas vi alla på bättre tider inom en snar framtid, kanske redan i januari. Och Folkhälsomyndigheten har fr.o.m. 14 december öppnat upp för att tillåta mer idrott även för äldre personer. Därför planerar vi att sätta igång en ny speltermin i slutet av januari, se Terminsprogrammet. Du kan anmäla dig redan idag genom att använda formuläret som finns under DENNA ANMÄLNINGSLÄNK. Det är naturligtvis så att om det finns för få anmälda eller om läget i corona-pandemin försämras ytterligare kan delar eller hela vårterminens spel ställas in på kort varsel. I dessa fall skickas meddelande om detta ut till samtliga medlemmar.


I övrigt gäller samma regler som vi har haft sedan i våras, se tidigare inlägg på denna sida.


Hoppas att vi ses på banorna i januari.


mvh


Styrelsen (Andy, Bo, Marianne, Hans och Jens)


2020-10-30 / Styrelsen


Hej alla badmintonälskare,


Som ni säkert vet så har Folkhälsomyndigheten beslutat 29 oktober om särskilda allmänna råd för Stockholms län. Enligt dessa råd bör alla:


- Avstå från att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt är tillåten, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar.
- Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
- Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.


Med anledning av de allmänna råden har styrelsen i PBK bestämt att omgående och tillsvidare ställa in samtliga återstående aktiviteter för resten av höstterminen, dvs. såväl gruppspel på måndagar och torsdagar som jullunch och luciafirande. Styrelsen kommer att noga följa upp vad som sker framöver och meddelar er om eventuella nya eller ändrade beslut. När det gäller klubbens verksamhet under vårterminen 2021 återkommer vi i december 2020.


Styrelsen har förhandlat med Badmintonstadion och kommer att erhålla viss återbetalning av banhyran för resten av terminen. För att undvika en omfattande byråkrati med återbetalningar till alla spelare föreslår styrelsen att den återstående delen av respektive spelares inbetalda spelavgifter från höstterminen 2020 istället skall användas som individuella förskott på spelavgifterna för vårterminen 2021. Vi hoppas att alla kan acceptera detta tillvägagångssätt.


Vi vill också uppmärksamma er att några medlemmar under de senaste veckorna har konstaterats vara smittade med covid-19. Du som har spelat under denna tid kan därför ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du blivit smittad eller att du blir sjuk, men du bör träffa så få personer som möjligt under en tid. Tiden från det att man smittas till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar.


Du bör därför vara extra observant på symtom. Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.


Om du känner dig det minsta sjuk ska du omedelbart:
- Se till att isolera dig, dvs inte träffa någon annan person.
- Boka tid för test om symtomen varar mer än 24 timmar.


Även om du känner dig helt frisk bör du försöka träffa så få personer som möjligt och se till att hålla avstånd (helst 2 meter) till dem du träffar. Skälet är att man kan vara smittsam strax innan man börjar känna sig sjuk. En del blir också bara lite sjuka, men kan ändå smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter. Träffa helst bara dem du bor med.


Vi hoppas att alla håller sig friska och att vi ses snart igen när situation tillåter det.


2020-10-30 / Styrelsen för PBK

2020-09-17 / AP


Nu har även måndagsprogrammet reviderats så att det finns två pass, 10-11 och 11-12. Du hittar det nya programmet HÄR.


Kolla så att du vet vilket pass du spelar olika måndagar. Om du inte kan komma någon gång och behöver en ersättare, ring någon på reservlistan eller någon som spelar det andra passet i din grupp. Skriv gärna upp namnet på din ersättare på listan i hallen, så att de andra i din grupp vet vem som kommer.


2020-08-19 / AP


Tack för era svar på enkäten om höstens spel. Resultaten visar på ett stort engagemang och ett stort intresse för att återuppta visst spel. Styrelsen har nu beslutat följande:


 • Det tidigare planerade kom-igång-spelet och badmintonutbildningen ställs in.
 • Det blir inget seriespel. Istället blir det gruppspel på såväl måndagar som på torsdagar från 21 september till 10 december. Tiden ändras och kortas ner något, det blir gruppspel kl. 10.00-11.00. Se det reviderade terminsprogrammet.
 • I möjligaste mån består grupperna som tidigare av 8 personer, men man spelar med samma 4 personer 3 veckor i rad. Sedan ändras gruppernas inbördes sammansättning inför den kommande 3-veckors period. Osv.
 • Spelavgiften anpassas till den kortare speltiden och blir 380 kr för måndags- respektive torsdagsspel.
 • Anmälan till spel sker via DETTA FORMULÄR alternativt via e-post. Anmälan måste ske senast 7 september för måndagsspel och 10 september för torsdagsspel.
 • Klubben ska försöka bistå medlemmar som normalt åker kollektivt till och från hallen med att hitta samåkningsmöjligheter.
 • Medlemmar som vill spela singel eller vill välja sina spelpartners får organisera detta själva.


Utgångspunkten för styrelsens beslut är att nuvarande särskilda lagar samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-tillriskgrupper/ ) gäller oförändrat under hela hösten. Om Du känner att Du tillhör en riskgrupp och inte kan följa dessa råd bör Du förmodligen avstå från att spela i höst. Styrelsen uppmanar alla till att i möjligaste mån byta om hemma före och efter spel istället för att använda omklädningsrummet. Ni bör också använda desinfektionsmedel på händerna regelbundet (minst varje match). Klubben kommer att se till att desinfektionsmedel finns tillhanda. Kom inte om du visar minsta tecken till förkylning eller annan symptom. Undvik all kroppskontakt.

Vi uppmana även till att hålla minst 2 meters avstånd till andra om ni väljer att fika efteråt.2020-03-14 / Styrelsen


I dessa dagar är det mycket som händer beträffande spridningen av det nya corona-viruset och sjukdomen covid-19 som det kan orsaka. Styrelsen förstår att många undrar därför hur den uppkomna situationen påverkar vårt badmintonspelande. Med detta brev vill vi ge er lite vägledning. Våra rekommendationer baseras naturligtvis på Folkhälsomyndighetens råd.


I nuläget ser vi ingen anledning till att ställa in eller skjuta upp vårt normala spelprogram. Badmintonspel är bra för vårt allmänna hälsotillstånd, de sociala kontakterna likaså. Genom att spelarna generellt är relativt långt ifrån varandra är eventuell smittorisk låg. Men det finns förstås saker man kan göra för att minimera riskerna.


För det första anser vi att du inte ska spela om du känner dig dålig, om du har hosta, snuva, huvudvärk, feber, andningspåverkan, halsont, eller muskel- och ledvärk. Detta gäller oavsett om du har eller inte har varit i kontakt med någon som är eller kan vara smittad. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du dyker upp igen på badmintonbanan.


Om du nyligen har varit i ett område där smitta förekommer i större omfattning, till exempel Kina, Italien, Korea eller Iran bör det ha gått minst 14 dagar helt utan sjukdomssymptom sedan hemkomsten innan du återgår till spelande.


Även om sannolikheten är relativt liten att du blir smittad av en annan spelare behöver vi alla göra vad vi kan för att minimera riskerna för att smittan sprids. Behöver du hosta eller nysa, gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk. På så sätt hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta sedan händerna. Undvika även att röra vid ögon, näsa och mun, eftersom det ofta är så luftvägsinfektioner sprids. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller med handsprit.


För att ytterligare minska eventuell smittspridning bör du även undvika knoghälsningar, kramar, kindpussar, att ta varandra i hand och att ta i varandras racketar eller annan utrustning. Håll lite längre avstånd från andra än du brukar göra i omklädningsrummen, i duschen och vid fikabordet. Och dela inte vattenflaska eller kaffemugg.


Om du känner dig särskilt orolig och vill avstå att spela har vi fullt förståelse för det. Alla i klubben är av sådan ålder att vi kan tillhöra en högre riskgrupp, i synnerhet om man har underliggande sjukdomar såsom astma eller andra lungsjukdomar, diabetes, osv.


Om du inte ska, kan eller vill spela är det fortfarande ditt eget ansvar att ordna en ersättare. Detta gäller såväl måndags- som torsdagsspel. För närvarande räknar vi även med att genomföra Vårspelen som planerat, så fortsätt anmäla er.


Vi bevakar hela tiden situationen. Om myndigheternas rekommendationer skulle förändras kan förstås vår bedömning av läget också ändras. Vi kommer i så fall att underrätta er snarast.


/Styrelsen i PBK